E-mail: post@oster-alling.dk

Udover at drive forsamlingshuset varetager borgerforeningen også byens og egnens interesser udadtil,

samt er initiativtager til byforskønnelsesopgaver og kulturelle arrangementer i forsamlingshuset.

Et særkende ved aktiviteter i byen er de forskellige komiteer der arrangerer

fastelavnsfester, høstfester og juletræ.

Disse komiteer udpeges fra år til år og er et slags borgerligt ombud

Vi byder dig velkommen til vor egn og by. Øster Alling var hovedbyen i Øster- og Vester Alling sognekommune indtil 1966,
   hvor den blev sammenlagt med Fausing-Auning kommune under navnet Gl. Estrup kommune, som i 1970 indgik i den tidligere
   Sønderhald kommune der den 1. januar 2007 er ændret til Norddjurs kommune.
   I Øster Alling og opland bor der ca. 800 ib., heraf godt 350 i Øster Alling by.
   I bil kan du komme til Århus C på godt 40 min. og Randers på det halve. Vi har ingen butikker i vor by.
   Til gengæld er der kun 5 min. kørsel til Auning, der er en livlig handelsby med bl.a. 3 store dagligvareforretninger.
   Øster Alling Idrætsforening har fodbold, håndbold, gymnastik, tennis og badminton