Udover at drive forsamlingshuset varetager borgerforeningen også byens og egnens interesser udadtil,

samt er initiativtager til byforskønnelsesopgaver og kulturelle arrangementer i forsamlingshuset.

Et særkende ved aktiviteter i byen er de forskellige komiteer der arrangerer

fastelavnsfester, høstfester og juletræ.

Disse komiteer udpeges fra år til år og er et slags borgerligt ombud